Skip to main content

1,628
RESULTS


Show sorted alphabetically

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
Prior Page
eye
Title
Date Published
Creator
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 181

favorite 0

comment 0

P.A. Svanbergs intyg om nyvunnet medlemskap i Norrbottens Läns Kreatursförening.
Topics: kalix id 204-205, kalix avd d intyg, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 85

favorite 0

comment 0

Brev från styrelsen för Kengis-Lappia flottningsförening till AB Båtskärsnäs. Skrivelsen handlar om en amorteringsuppgift mm.
Topics: kalix id 73, kalix avd e brev, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet,...
Gunnar Bergmans bok från 1931 om Björkfors gamla bruk i Nederkalix socken. Boken beskriver stora delar av Johan Bergman Olsons karriär, med ett särskilt fokus på verksamheten i Kalix.
Topics: björkfors, kalix, johan bergman olson, gunnar bergman, historisk skogsexport från kalix älvdal,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 148

favorite 0

comment 0

Manne lämnar en rapport om affärerna. Beträffande Örtenblads ansökan om arbete vid Björkfors så önskar dom snarast få ett besked. Manne har ställt frågan till Hummel om betygen har kommit och om han förefaller lämplig. Skulle han inte vara det så är han dock tacksam för anställning åtminstone under sommaren. Manne berättar också att förlovning utlystes mellan Marie Louise Törnsvärd och Oskar Blixén. Samt att på söndag firar Ahrenberg sitt bröllop där Manne med sin...
Topic: kalix id 746-749
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 181

favorite 0

comment 0

Manne lämnar en rapport om affärerna. Inför det stundande kykovalet i Kalix har en ny sökande anmält sig för vilken prosten Wiklund försöker värva röster. Men eftersom Johan August tänker lämna sin röst åt Dixelius så säger Manne att en fullmakt måste skickas för att kunna medverka vid detta val. Till måndag förbereds en liten kostymbal ute på Waldemarsudde för att fira farbror Emils bröllopsdag.
Topics: kalix id 744-745, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet, kalix avd b brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 172

favorite 0

comment 0

Manne Bergman skriver till Bäck med anledning av den gamle morbror, Deutsch (fd. ledamot av riksbanksfullmäktige) som på ålderns dagar blivit alldeles överdrivet oroad av företagets framtida ekonomi. Han producerar idéer om hur illa det kommer att gå för alla, något som gör honom själv alldeles nedbruten av oro. Manne ger här instruktioner om att Bäck inte ska delge den gamle någon information om den ekonomiska situationen, endast sådant som framstår som positivt kan han få ta...
Topics: kalix id 785-786, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet, kalix avd b brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 208

favorite 0

comment 0

Dokumentet består av två brevkopior från Manne Bergman som i den ena skriver till Bäck och talar om att generalräkning är skickad därmot inte tillhörande brevförklaring, som kommer att skrivas i morgon. I den andra delen skriver han till Olle angående frågan om nyanställningen på Björkfors lantbruk. Med anledning av att man anser lönsamheten så svag att inte fler löntagare är möjligt. Däremot föreslår Olles broder som ju kan förena praktiska göromål med behovet av...
Topics: kalix id 801, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet, kalix avd b brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 133

favorite 0

comment 0

Manne skriver till Bäck och diskuterar olika ekonomiska frågor bl.a. om betalningar och bokföringar mm.
Topics: kalix id 803-805, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet, kalix avd b brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts

eye 224

favorite 0

comment 0

Brev från B Peterson till Angelica och Wilhelm Bergman 1878-86
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts

eye 122

favorite 0

comment 0

Ett brev den 11 sept 1849, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avsändare robert bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 128

favorite 0

comment 0

Johannes Sällström har frånträtt bolaget och samtidigt ombildas delar av det forna Bergman Hummel & Co till AB Bergman & Hummel. Av detta protokoll framgår hur man kommit överens om fördelning av aktier och tillgångar gentemot sterbhus eller dess rättsinnehavare.
Topics: kalix id 645-647, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet, johannes...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts

eye 157

favorite 0

comment 0

Förtydligande beskrivning till en karta över Båtskärsnäs 1894
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 418

favorite 0

comment 0

Brev till Johan Hedberg innehåller en beskrivning om hur bolaget dras med skulder och har betydande svårigheter att betala. En konkurs antyds ligga nära. Vilket bolag det rör sig anges inte och vem som skrivit brevet är tyvärr svårt att tyda, men är tydligen skickat från Gävle.
Topics: kalix id 74-75, kalix avd e brev, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborg,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image

eye 48

favorite 0

comment 0

Hustru till Wilhelm Bergman, född Peyron
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, angelica bergman, angelica...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts

eye 40

favorite 0

comment 0

Ett brev daterat 26 december 1870 från W. Auelin, Jersey till Bergman Hummel
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare w....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 143

favorite 0

comment 0

Albert Jansson skriver till P.A.Svanberg och berättar om hur det går att hämta maskinerna från den konkursade Kakel & Fajansfabriken i Sundbyberg.
Topics: kalix id 282-283, kalix avd e brev, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 149

favorite 0

comment 0

P.A.Svanberg tar ett inteckningslån (på 296,95 kr) av smideshandlaren Jonas Svensson. Som säkerhet ställs hemmansdel Nr 5 i Rolfs by. Inteckningen löstes till Jonas omyndiga barn år 1864.
Topics: kalix id 297-299, kalix avd e, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts

eye 130

favorite 0

comment 0

Bouppteckning efter Helena Svanberg, Johan Bergman Olsons mor, daterad den 17 oktober 1853.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f biographica familjen bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image

eye 223

favorite 0

comment 0

Johan Bergman Olson sittande
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, johan bergman olson
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image

eye 56

favorite 0

comment 0

Förmedlare: Samzelius, Hugo Material: Textil, siden Teknik: Broderi
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Dräkt, Huvudbonader, Bindmössor
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts

eye 111

favorite 0

comment 0

Inlaga till hovrätten om tvist mellan AB Bårskärsnäs och Albert Bexell
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Håkan Nihlman
texts

eye 212

favorite 0

comment 0

Håkan Nihlmans text från 2016, redigerad av Magnus Cedergren
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, håkan nihlman, magnus cedergren, kalix avd l böcker,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts

eye 231

favorite 0

comment 0

Examen för Constantin Soem hos Collegio medicum Uppsala, i början av 1700-talet, ev. år 1704.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, constantin soem
Bilder från Therese Bergmans album
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, porträtt, therese...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 220

favorite 0

comment 0

Simon Svanberg erhåller lagfart på 5/96-delar av hemmanet Nr.2 i Näsbyn, (den s.k. "Udden"), som han enligt köpebrev förvärvat för 6000 kr av Axel Hummel år 1907.
Topics: Kalix id 236-238, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet, filipsborg,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 261

favorite 0

comment 0

Rickard tackar för dom uppmuntranden brev som han fått under denna sorgligaste julhögtid han någonsin varit med om. Till det yttre har dom haft det bra och som syskon träffats och gett varandra julklappar. Men Rickard plågas av att han kände sig orättvist behandlad när det gällde tentan i Teoretisk filosofi. Inte blir det bättre av att pappa P A Svanberg antyder att han inte ansträngt sig. Rickard beskiver hur allt gått till och hur han kommit i kläm mellan lärare, professorn...
Topics: kalix id 466-479, avd e, historisk skogsexport från kalix älvdal, utbildning, studier, skola
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts

eye 165

favorite 0

comment 0

Gravbrev för Johan August Bergmans grav i Nederkalix
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f biographica j.a. bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image

eye 237

favorite 0

comment 0

(nr 33)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, bengt...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image

eye 98

favorite 0

comment 0

Skärkarlsbo Dalarö
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, skärkarlsbo, dalarö, c.h....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts

eye 215

favorite 0

comment 0

Änkan Sofia Bergman i Stråkanäs testamente 1861 till bonden Henrik Åströms barn: Johan och Brita Caisa.
Topics: testamente, stråkanäs, bergman, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalixbygdens...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Utställning
web

eye 108

favorite 0

comment 0

En utställning om skogsarbetarna och bäckflottarna långt upp i älvdalen mellan Kalix älv och Ängesån. Gå till utställningen: Med skogsarbetare och flottare
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, skogshuggare, flottare, jockfall, förstasidan...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Utställning
web

eye 19

favorite 0

comment 0

Länk till extern utställning: Norrbottens museums panomramautställning om det legendariska och numera rivna stadshuset i Kiruna. Gå till utställningen hos Norrbottens museum !
Topics: norrbottens muesum, utställning, kiruna, kiruna stadshus, panoramauställning
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Diverse
web

eye 108

favorite 0

comment 0

Gå direkt till nyhetssammanfattningen: Nyheter från Kalix och Överkalix
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, nyheter, kalix, överkalix
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Magnus Cedergren
texts

eye 75

favorite 0

comment 0

Virtuell guidetur
Topic: xx
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 64

favorite 0

comment 0

Betalningsförbindelse som reglerar ett privat lån till Johan och Sofia Hedberg, på 4500 kr. Handlingen beskriver att 500 kr skulle amorteras varje är inkl. ränta på 6 %.
Topics: kaix id 242, kalix avd e försäkran, historisk skogsexport från kalix älvdal,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts

eye 84

favorite 0

comment 0

Protokoll från J.A. Bergmans donationsfond, mars 1893
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f j.a. bergmans...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image

eye 100

favorite 0

comment 0

Kvarnen på Waldemarsudde tillsammans med ett av de mindre husen. Personer, från vänster: Bokhållare Norén, Sigrid Bergman och Emil Bergman. Kanske är bilden tagen den 24 juni 1872.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, waldemarsudde, oljekvarnen,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts

eye 119

favorite 0

comment 0

Osorterad samling brev till Gertrud Lundström från olika avsändare
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, addebodaarkivet, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Besöksmål i Stockholm
web

eye 56

favorite 0

comment 0

Vandrarhem och Café i en Jumbo Jet som numera står permanent uppställd på marken. Fortsätt (länkat 14 december 2015): Webbplats Bilden kommer från Wikimedia Commons (CC-licens) SL: 38 Arlanda C eller 583 Terminal 4, anslutning Arlanda Alfa SAS Radisson
Topics: jumbo stay, jumbo jet, vandrarhem, cafe, arlanda
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts

eye 417

favorite 0

comment 0

Ett större antal brev till Maria Bergman, född Wetterdal från perioden 1862-1908; skilda avsändare. Observera att bifogat dokument innehåller många sidor som inte är roterade.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, maria bergman, maria...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 220

favorite 0

comment 0

Manne lämnar en rapport om dom goda affärerna. farbror Wilhelm var inne igår och sade upp en fodran på 7000 kr som förföll i November. Han påstod sig behöva pengarna nu. På begäran från pappa Johan August B berättar Manne om sitt liv utanför kontoret på skeppsbron. "Mina lektioner i Italienska och Franska fortsätter jag med. Engelska läser jag mycket för mig själv och Spanska har jag blott på egen hand studerat. Vad övrig tid beträffar har jag i förra vecka knappt...
Topics: kalix id 750-753, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet, kalix avd b brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 208

favorite 0

comment 0

Manne berättar om att han har anmodat farbror Emil att besöka Boman för att få få de av David Hummel önskade upplysningarna om vem som skickat nedlåtande uppgifter till Utrikesdepartementet för att därigenom smutskasta John Bergmans ansökan om att erhålla titeln Engelsk Vicekonsul i Luleå. Bomans svar blev tyvärr att dokumentet som inkommit var anonymt och kunde därför inte utelämnas. En närmare släkting till fru Hummel misstänks bl.a. ligga bakom. På ett mycket märkligt...
Topics: kalix id 714-716, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet, kalix avd b brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 165

favorite 1

comment 0

Manne lämnar redovisar fortlöpande äffärshändelser. Här finns en notering om hur reparationskostnaderna (av en manometer tillhörande bogserbåten Vikings) kall hanteras. Även brandförsäkringen, för samtliga byggnader vid sågverket i Karlsborg, får nya regler.
Topics: kalix id 765-768, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet, kalix avd b brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 69

favorite 0

comment 0

Manne skriver till sin far och berättar om försäljningen av plank och hur växlar av olika valörer erhållits.
Topics: kalix id 713, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet, kalix avd b brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 169

favorite 0

comment 0

Manne Bergman skriver till Bäck och nämner bl.a. att de utlånade 12.000 kronorna till farbror Paul skall inte efter löfte från pappa (Johan August Bergman) behöva återbetala sin skuld så snart. Att driva in denna skuld är absolut inte lämplig just nu, i synnerhet nu när han dessutom ligger ute med sitt namn för Bergman Hummel & Co på 100.000 kronor hos bankerna. I brevet talas om en brand i klensmedjan som måste utredas. "Risö" (segelskuta) ligger nu i docka. Manne...
Topics: kalix id 779-782, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet, kalix avd b brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 84

favorite 0

comment 0

Denna Julius Jacobsson får här svar på frågan om Ad Törnqvists solidité. Svaret blir att. "han är förvaltare på egendom som tillhör Bergman (på Björkfors gods). Den rekvisiotion som han gjort skett på salubodens och verkets räkning. I övrigt får vi meddela att han till sin person och ställning i alla avseende är fullt pålitlig"-
Topics: kalix id 824, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet, kalix avd b brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 99

favorite 0

comment 0

Manne redogör för dom löpande affärshändelserna till Bäck.
Topics: kalix id 810-811, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet, kalix avd b brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 150

favorite 0

comment 0

Manne Bergman skriver till Bäck och går igenom aktuella affärshändelser.
Topics: kalix id 783-784, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet, kalix avd b brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts

eye 580

favorite 0

comment 0

En uppsats om superintendenten Jonas Rothovius i "Läsning för svenska folket" från 1919. Jonas Rothovius var bl.a. en av förfäderna till Johan Bergman Olsons hustru Henrika Deutsch. Detta är ett utdrag ur den digitala versionen av texten från Projekt Runeberg.
Topics: rothovius, getapojken, kyrkochef, superintendent, kalmar, bergmankällor, historisk skogsexport...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts

eye 124

favorite 0

comment 0

Odaterat brev från J.A. Bergman till okänd mottagare
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd b brev, kalix avsändare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts

eye 150

favorite 0

comment 0

Odaterat tal av J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f biographica j.a. bergman, j.a. bergman, tal
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts

eye 182

favorite 0

comment 0

Ett odaterat tal av J.A. Bergman hållit vid Ryssgraven i Kalix
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f biographica j.a. bergman, j.a. bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 120

favorite 0

comment 0

Tillägg i de bolagskontrakt som upprättades mellan parterna den 1:a september 1863. I tilläget framgår reglerna för vad som skall gälla om en av bolagsmännen(delägarna) avlider. Här vill man förhindra att den juridiska rättsinnehavaren (arvingen) inte skall kunna dra sig ur bolaget och därmed ta ut sina "andelar". Johan August Bergman, David Hummel.
Topics: kalix id 638-639, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet, bergman hummel...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts

eye 100

favorite 0

comment 0

Uppsats av Rothfjell
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, rothfjell, kalix avd l böcker, kalix avd f bergman i...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image

eye 65

favorite 1

comment 0

En cykel-sextett på Ultuna. Sannolikt är detta elever, varav den nere till höger är Abel Bergman.
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, ultuna, abel...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
image

eye 260

favorite 0

comment 0

Tavla föreställande familjen Bergman Olson, runt 1840. Målad av Rosenbrock
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, johan bergman olson, johan...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts

eye 170

favorite 0

comment 0

Bokslut i Bergman Hummel & co 1878
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd g bokföring
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 313

favorite 0

comment 0

Johannes Sällström skriver till P.A. Svanberg och berättar om sin syn på vilka negativa konsekvenser deras planer på ett nytt företag kan få för olika parter. Brevet kan ses som en varning till P.A. Svanberg och hans partner C. Bergbom.
Topics: kalix id 307-310, historisk skogsexport från kalix älvdal, sällström, svanberg, bergbom,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts

eye 548

favorite 0

comment 0

En skönlitterär berättelse om Isac och Jonas Rothovius, lärare till Axel Oxenstjerna och senare biskop i Åbo, resp. superintendent i Kalmar. Isac Rothovius tillhörde förfäderna till Johan Bergman Olsons hustru henrika Deutsch. Detta är ett utdrag ur den digitala versionen av texten från Projekt Runeberg.
Topics: rothovius, oxenstjerna, åbo, kalmar, superintendent, biskop, bergmankällor, historisk skogsexport...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts

eye 112

favorite 0

comment 0

"PM och förslag angående tillvaratagandet af obligationsinnehafvarnas intressen i Aktiebolaget Båtskärsnäs konkurs"
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 168

favorite 0

comment 0

Brev från (konsul Gran?)vid Löcknö ångsåg, till P.A. Svanberg i Kalix. Man väntar tydligen på ett svar från David Hummel om han tänker köpa bolaget. OBS. Texten är väldigt svårläst.
Topics: kalix id 51-52, kalix avd f löcknöaffären, historisk skogsexport från kalix älvdal,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts

eye 106

favorite 0

comment 0

Brev från David Bergman till systern Gertrud Lundström 1898-1911
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, addebodaarkivet, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Nyhet
web

eye 130

favorite 0

comment 0

Nu har det hänt igen: Johan Bergman Olsons verksamhet har många bottnar. SVT har nämligen börjat sända ytterligare en TV-serie om släktforskning, ”Allt för Sverige”. Det handlar om amerikaner som söker sina svenska rötter. Första avsnittet i kväll råkar sammanfalla en smula med Johan Bergman Olsons verksamhet. En av redarens mest trogna sjökaptener vad J.P. Romare – vilken troligen är densamme som Johan Pauli (”Janne”) Romare (1819-69). Denna tillhör skepparsläkten...
Topics: romare, kalix-waldemarsudde, torekov
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Nyhet
web

eye 30

favorite 0

comment 0

Överlämnar slutrapport till Internetfonden med anledning av stipendieprojektet. År 2011 beviljade Internetfonden ett mindre stipendium till mig under rubriken Att göra kulturarvsmaterial tillgängligt och öppet på nätet. Tanken med det projektet var att vidareutveckla fritidsprojektet, samt att dokumentera och levandegöra ett kulturarv i form av digitala originaldokument. Jag vill också förmedla det den bakomliggande historien till besökaren på ett enkelt och tilltalande sätt. Med...
Topics: stipendieprojekt, internetfonden, kulturarvsmaterial, tillgängligt, öppna kulurarvet, ideell...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Nyhet
web

eye 234

favorite 0

comment 0

Människor och historia från Kalix älvdal, möter du i sommarens utställning, med invigning fredagen den 15 maj på Folkets hus i Överkalix (exakt klockslag är inte fastslaget ännu). Kulturrummet från Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal, gör nedslag i historien från både Kalix och Överkalix. Industrialiseringen i Kalix älvdal tar sin början genom kopparutvinning vid Kalix kopparverk och hyttor i bl.a. Gyljen. Grosshandlaren Johan Bergman Olson säljer skinn, tjära,...
Topics: människor och historia i kalix älvdal, kulturrum, överkalix folkets hus
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts

eye 96

favorite 0

comment 0

Brev från Gertrud Lundström, född Bergman till systern Astrid Bergman, del 2 av 2, 1900-1921
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, addebodaarkivet, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts

eye 240

favorite 0

comment 0

Christliga föredrag av C.H. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, c.h. bergman, carl henrik bergman, mystik, kristen...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts

eye 1,293

favorite 1

comment 0

En kortfattad historik om Tuna säteri i Österåkers socken av Henning Loggert, november 1976.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd l böcker, kalix avd f bergman...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Utställning
web

eye 17

favorite 0

comment 0

Länk till extern utställning: Silvermuseets utställning om när den hemska pandemin kom till Arjeplog. Gå till utställningen hos Silvermuseet i Arjeplog !
Topics: spanska sjukan, silvermuseet, arjeplog, digital utställning
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Utställning
web

eye 222

favorite 0

comment 0

Alldeles i början av 1900-talet möter danska Emelie Demant Hatt (1873-1956) samen Johan Turi i Sapmi. Deras kulturmöte leder till att han blir den förste samen att i en bok beskriva samiskt liv. För henne blir mötet med Lappland målningar, som här visas i ett digitalt galleri. Gå till utställningen: Emelie Demant Hatt
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, sapmi, demant, emelie demant, emelie demant hatt, sune...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 50

favorite 0

comment 0

Sågnota efter vilken betalats under vintern 1902-1903.
Topics: kalix id 69, kalix avd h sågnota, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts

eye 275

favorite 0

comment 0

Kopior av informationsskyltar från "Bruksleden" i Västerbotten
Topics: bruksleden, håknäs, häggström, johan häggström, dalkarlså, kylören, strömsbäck,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts

eye 345

favorite 0

comment 0

Det finns ingen uppgift om vem man menar med "hovrättsnotarie". Kanske att det är Simon Svanberg.
Topics: kalix id 371-372, avd g, historisk skogsexport från kalix ävdal, svanberg, simon, inkomst
J.A. Bergmans koncepthandlingar från rättegången mot Bergbom Svanberg 1883
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f bergbom, svanberg & co,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts

eye 56

favorite 0

comment 0

Släktingar i Överkalix skriver ett kvitto på mottaget bevis om testamente gjort av Sophia Bergman i Stråkanäs. (Helena Olofsdotter i Hakkas, Catharina Olofsdotter i Ängesån, Magdalena Olofsdotter i Tårasjerf och änkan Katharina Olofsdotter.)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman, kalixbygdens forskarförenings arkiv,...